HOE DENKEN WE OVER...?

DE AANSLUITING BIJ DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

We krijgen van onze klanten regelmatig vragen over de facturen van de externe dienst voor preventie en bescherming [EDPBW] - de zogenaamde geneeskundige dienst. De - meestal hoge - facturen van deze dienst komen met de regelmaat binnen en veel klanten zien het nut niet in van deze aansluiting.

Is de aansluiting van een kleine werkgever bij een EDPBW eigenlijk verplicht?

Alles bij elkaar genomen: JA, ook als je enkel met interims werkt.

Echter, er zijn geen sancties voorzien in het sociaal strafwetboek als je niet aangesloten bent.

Er staan o.a. wél sancties op het niet oprichten van een INTERNE dienst voor preventie en bescherming op het werk [IDPBW].

Weet dat bepaalde taken van de welzijnsreglementering verplicht moeten uitgevoerd worden door personen met een specifieke deskundigheid, bv. een arbeidsgeneesheer, een preventie adviseur met een bepaalde vorming... Dit zijn deskundigen die in de IDPBW van een kleine onderneming meestal niet aanwezig zijn, waardoor je de EDPBW - die wel over die deskundigen beschikken - wel nodig hébt om in orde te zijn met de welzijnsreglementering.

De vraag die je hierbij kan stellen is of het nog mogelijk ís 100% in orde te zijn met de welzijnsreglementering?

De welzijnsreglementering is zó complex en verregaand, dat dat een hele uitdaging is.

Daarnaast staat de IDPBW in voor de coördinatie van de uit te besteden taken naar de EDPBW. Als dat niet correct gebeurt, is de meerwaarde van een EDPBW terug beperkt.

Besluit: Als werkgever blijf je altijd verantwoordelijk voor het welzijn op het werk, dus houd deze verantwoordelijkheid in het achterhoofd als je denkt over het loskoppelen van een EDPBW...

DE TIJD TUSSEN ONTVANGST LOONOPGAVEN EN BEZORGING LOONBRIEVEN

Bij Papperas hanteren we de 15-uren regel:

We doen er alles aan de loonbrieven te bezorgen binnen de 15 werkuren na ontvangst van duidelijke loonopgaven.

Zijn de loonopgaven onduidelijk (bv. dubbelzinnig, totalen die niet kloppen...) of hebben we er nog rekenwerk aan (bv. je bezorgt ons de werkroosters en we moeten zelf uittellen hoeveel uren per dag dat zijn), dan hebben we een extra werkdag nodig.

 

Wat zijn bij ons werkuren? Bij Papperas worden er 7.6 uren gewerkt per dag tussen 08u30 en 16u45 van maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen.

Zo kan weet je wanneer je je lonen kan verwachten :-)