top of page

HOE DENKEN WE OVER...?

BEZORGING VAN PRESTATIES / LOONOPGAVEN EN LOONBRIEVEN

 

Bij Papperas hanteren we de 15-uren regel:

We doen er alles aan de loonbrieven te bezorgen binnen de 15 werkuren na ontvangst van duidelijke loonopgaven.

Zijn de loonopgaven onduidelijk (bv. dubbelzinnig, totalen die niet kloppen...) of hebben we er nog rekenwerk aan (bv. je bezorgt ons de werkroosters en we moeten zelf uittellen hoeveel uren dat zijn), dan hebben we een extra werkdag nodig

Hoe bezorg je ons duidelijke loonopgaven?

1. Je geeft de prestaties door op onze papieren loonopgaven of online via HRMS web;

2. Voor alle prestaties zijn er dimona's en papieren overeenkomsten (arbeids- en/of raamovereenkomsten) (m.u.v. extra's);

3. Papperas heeft een kopij van die overeenkomsten;

4. Het is voor elke dimona dag per dag duidelijk wat er gebeurd is: gewerkt, ziek, EW, opname feestdag... Ontegenstrijdig, voor ons duidelijk leesbaar, geen telwerk meer op dagbasis, indien afkortingen zijn dat die van onderaan de loonopgave...

5. Als er werknemers uit dienst zijn in de loop van de maand, staat dat aangeduid en hebben we doorgekregen wat de reden is.

Wil je voor je eigen gemoedsrust nog meer in orde doen? Check dan ook nog volgende zaken:

- Is het papierwerk voor afwezigheden (bv. attest toegestane afwezigheid op vraag van de werknemer) in orde?

- Zijn de afwijkingstabellen voor deeltijdse werknemers in orde?

- Zijn de overeenkomsten voor vrijwillige overuren getekend?

Wil je hier graag hulp bij of is het keer op keer een 'gesukkel' voor ons om je prestaties te ontcijferen en te verwerken?

We nodigen je uit bij Papperas na afspraak zodat we het je kunnen leren. We geven je tips en tricks om bovenstaande vlot onder de knie te krijgen. Het zal ook je bankrekening ten goede komen want ons 'gesukkel' is meer werk voor ons en dus een hogere factuur voor jou.

 

Wil je dat we je elke maand helpen? Een vast maandelijks bezoek kan veel comfort en gemoedsrust geven 😊

Wil je absoluut de prestaties telefonisch doorgeven? Dat kan nog altijd bij ons! Zal het meer dan 5 minuten duren of merken we dat dat het geval is, dan is het nodig vooraf een moment af te spreken zodat onze strakke agenda van de loonperiode niet in gedrang komt.

Geen loonopgaven, geen HRMS web en geen telefoon voor jou maar wel mail? Dat kan! Maar zorg dat we duidelijk weten wie wat wanneer en hoeveel gewerkt heeft en dat we de nodige kopijen hebben om juiste loonbrieven te kunnen opmaken.

Wat zijn bij ons 15 werkuren?

Bij Papperas worden er 7.6 uren gewerkt per dag tussen 08u30 en 16u45 van maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen.

Zo weet je wanneer je je lonen kan verwachten 👍

NIEUWSBRIEVEN EN MAILINGS

 

We sturen bewust geen nieuwsbrieven met het laatste sociaal juridisch nieuws naar onze klanten.

Ook mailings proberen we zoveel mogelijk te beperken.

 

Als we polsen bij nieuwe klanten, zijn de overvloed aan info, mailings en 'trekt-je-plan-en-zoekt-op-de-site' redenen waarom ze naar ons sociaal bureau over komen. En trouwens, hoe meer we sturen, hoe minder ze lezen 😉

Onze klanten willen zo weinig mogelijk mails en al zeker niet overladen worden met info. Ze willen enkel de info die hén aangaat.

 

Onze insteek is dat we pro actief de klant persoonlijk inlichten als er iets echt belangrijk is voor hem.

 

Wist je dat onderaan de homepagina van onze site de Facebook berichten staan die recent gepubliceerd werden? Heb je ook nog eens wat fotootjes van ons zonder naar Facebook of Instagram te gaan 😃

DE AANSLUITING BIJ DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

 

We krijgen van onze klanten regelmatig vragen over de facturen van de externe dienst voor preventie en bescherming [EDPBW] = de zogenaamde 'geneeskundige dienst'. De - meestal hoge - facturen van deze dienst komen met de regelmaat binnen en veel klanten zien het nut niet in van deze aansluiting.

Is de aansluiting van een kleine werkgever bij een EDPBW eigenlijk verplicht?

Alles bij elkaar genomen: JA, ook als je enkel met uitzendkrachten werkt.

Echter, er zijn geen sancties voorzien in het sociaal strafwetboek als je niet aangesloten bent.

Er staan o.a. wél sancties op het niet oprichten van een INTERNE dienst voor preventie en bescherming op het werk [IDPBW]. Dit is de 'dienst' binnen de onderneming zelf - in kleine bedrijven onder leiding van de werkgever zelf.

 

Weet dat bepaalde taken van de welzijnsreglementering verplicht moeten uitgevoerd worden door personen met een specifieke deskundigheid, bv. een arbeidsgeneesheer, een preventie adviseur met een bepaalde vorming... Dit zijn deskundigen die in een IDPBW van een kleine onderneming meestal niet aanwezig zijn, waardoor je een EDPBW - die wél over die deskundigen beschikken - wel nodig hébt om in orde te zijn met de welzijnsreglementering.

Een vraag die je je kan stellen is of het nog mogelijk ís 100% in orde te zijn met de welzijnsreglementering?

De welzijnsreglementering is zó complex en verregaand, dat dat een hele uitdaging is.

Daarnaast staat de IDPBW in voor de coördinatie van de uit te besteden taken naar de EDPBW. In veel kleine ondernemingen gebeurt dat in de praktijk niet. En als dat niet of niet correct gebeurt, is de meerwaarde van een EDPBW weer beperkt.

Waar je wel mee kan te maken hebben, is medische overmacht - re-integratie van langdurige zieken. De arbeidsgeneesheer van de EDPBW is hierbij een noodzakelijke pion . Als deze situatie zich aandient, móet je wel ergens aangesloten zijn.

Wat we je in ieder geval kunnen meegeven, is dat het ontzettend belangrijk is om een risico analyse uit te voeren. Daar gebeuren wel degelijk controles op door de inspectie welzijn op het werk.

Sommige sectoren, waaronder de horeca, vastgoedsector, parken en tuinen, bakkers, schoonmaak, horeca, houtbewerking en bouw, kunnen dit via de tool op deze site doen.​

Besluit: Voor de inspectie welzijn op het werk is een risico analyse hét belangrijkste.

En als werkgever blijf je sowieso verantwoordelijk voor het welzijn op het werk, dus houd deze verantwoordelijkheid in het achterhoofd als je denkt over het loskoppelen van een EDPBW...

bottom of page